Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
δημοσιεύθηκε: 28-06-2018  15:00  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 27-07-2018

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμό στην Ανατολική-Νοτιοανατολική Ευρώπη
δημοσιεύθηκε: 09-07-2018  10:48  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 21-09-2018

Προκήρυξη Master's Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Eastern Europe
δημοσιεύθηκε: 09-07-2018  11:02  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 21-09-2018