Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
δημοσιεύθηκε: 29-12-2016  10:14  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 28-04-2017

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
δημοσιεύθηκε: 28-03-2017  14:08  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 31-05-2017

Προκήρυξη Master's Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Eastern Europe
δημοσιεύθηκε: 13-02-2017  09:37  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 23-06-2017

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμό στην Ανατολική-Νοτιοανατολική Ευρώπη
δημοσιεύθηκε: 18-04-2017  09:50  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 23-06-2017

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
δημοσιεύθηκε: 04-04-2017  10:37  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 25-08-2017

Προκήρυξη Master's Degree in International Public Administration
δημοσιεύθηκε: 22-03-2017  13:19  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 20-09-2017