Προκήρυξη Master's Degree in International Public Administration
δημοσιεύθηκε: 26-07-2018  14:06  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 28-09-2018

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά
δημοσιεύθηκε: 11-09-2018  15:36  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 28-09-2018

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμό στην Ανατολική-Νοτιοανατολική Ευρώπη
δημοσιεύθηκε: 24-09-2018  09:34  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 08-10-2018

Προκήρυξη Master's Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Eastern Europe
δημοσιεύθηκε: 24-09-2018  09:32  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 10-10-2018

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων
δημοσιεύθηκε: 24-09-2018  13:21  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 15-10-2018