Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
δημοσιεύθηκε: 25-10-2018  15:32  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 19-11-2018

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
δημοσιεύθηκε: 09-10-2018  09:17  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 30-11-2018

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
δημοσιεύθηκε: 30-10-2018  14:45  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 30-11-2018

Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Πληροφορική
δημοσιεύθηκε: 06-11-2018  15:07  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 15-12-2018

Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα
δημοσιεύθηκε: 14-11-2018  13:44  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 22-01-2019