ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Συμβούλιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας


ΣΥΝΘΕΣΗ  |  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ/ΜΗΝΥΜΑ  |  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


Πρόεδρος
Κωνσταντινίδης Γεώργιος του Μιχαήλ,
Καθηγητής στο Booth School of Business, University of Chicago, Chicago, Illinois, Η.Π.Α.
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεωργίου Ανδρέας του Κωνσταντίνου,
Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Εσωτερικά Μέλη
Καραγιώργος Θεοφάνης του Αλκιβιάδη,
Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Κατσούλη - Κάτου Ελένη του Φώτιου,
Καθηγήτρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Κωνσταντάτος Χρήστος του Παναγιώτη,
Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου,
Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Παπαναστασίου Ιωάννης του Αναστασίου,
Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Πάτρας Δημήτριος του Αρχοντή,
Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Σιώκης Φώτιος του Μιχαήλ,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Εξωτερικά Μέλη
Κατσαρού Ελένη του Σωτηρίου,
Καθηγήτρια του Department of Curriculum and Instruction, School of Education, University of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois, Η.Π.Α.
Λουφάκης Κυριάκος του Μιχαήλ,
Δρ Χημείας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ
Περράκης Στυλιανός του Ευάγγελου,
Καθηγητής του Department of Finance, The John Molson School of Business, Concordia University, Montreal, Καναδάς
Ρεντζεπέρης Ιωάννης του Παναγιώτη,
Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.
Σαχινίδης Νικόλαος του Βασιλείου,
Καθηγητής του Department of Chemical Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, Η.Π.Α.


 

Τα τελευταία νέα του τμήματος