ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
  Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

  Το Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του Π.Μ.Σ. να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά και εκπαιδευτικά θέματα.

  Δικτυακός τόπος: mai.uom.gr

  Ειδικεύσεις

  Το Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)

  2. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

  Αντικείμενο - Σκοπός

  Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι οι εξής:

  · Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.

  · Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής.

  · Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.

  · Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας.

  · Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

  · Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

  Κριτήρια Επιλογής: Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας, προφορική συνέντευξη

  Διάρκεια:

  Πλήρης φοίτηση: 3 εξάμηνα

  Μερική φοίτηση: 5 εξάμηνα

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

  από Απρίλιο έως Μάϊο

  Έναρξη μαθημάτων:

  Χειμερινό Εξάμηνο

  Πληροφορίες:

  http://mai.uom.gr

  Τηλέφωνο:

  2310 891734

  e-mail:

  mai@uom.gr  Τα τελευταία νέα του τμήματος