ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
  Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

  Δικτυακός τόπος: mai.uom.gr

  Κατευθύνσεις

  1. Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων
  2. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές
  3. Επιχειρηματική Πληροφορική
  4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας

  Αντικείμενο - Σκοπός

  Παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική με έμφαση:

  • στις σύγχρονες εξελίξεις της Πληροφορικής με συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
  • στην ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας.

  Κριτήρια Επιλογής

  Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας, προφορική συνέντευξη

  Διάρκεια:

  3 εξάμηνα

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

  από Απρίλιο έως Μάϊο

  Έναρξη μαθημάτων:

  Χειμερινό Εξάμηνο

  Πληροφορίες:

  http://mai.uom.gr

  Τηλέφωνο:

  2310 891734

  e-mail:

  mai@uom.gr
  Τα τελευταία νέα του τμήματος