Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

TMHMA ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(έδρα: ΕΔΕΣΣΑ)

Διεύθυνση: Αγ.Δημητρίου 49 - ΤΚ 58200 - Έδεσσα

Πρόεδρος Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης
Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
τηλ. 2310 891 585
hajidim (at) uom.grΙστορία και Αποστολή του Τμήματος
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών είναι ένα από τα δύο νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2004 (ΦΕΚ 138/22.7.2004) με σκοπό:
· Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς μάρκετινγκ, πωλήσεων, διοίκησης δικτύων διανομής, εξαγωγών, διαφήμισης, έρευνας αγοράς, διοίκησης παραγωγής, διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), σχεδιασμού και ανάλυσης διαδικασιών, διοίκησης της ποιότητας, προβλέψεων ζήτησης, προγραμματισμού παραγωγής, διαχείρισης αποθεμάτων.
· Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
· Να διοργανώσει μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
· Έχει έδρα στην πόλη της Έδεσσας, όπου γίνονται όλα τα μαθήματα.
· Λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
· Η λειτουργία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών υποστηρίζεται από το Γ'ΚΠΣ μέσω της υλοποίησης του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ) «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2004-2006).

Δυνατότητες Απασχόλησης Πτυχιούχων του Τμήματος

Η παράλληλη προσέγγιση των επιστημονικών πεδίων του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης Λειτουργιών προετοιμάζει εξειδικευμένα στελέχη για επιχειρήσεις και οικονομικούς οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβλήματα εσωτερικής διασύνδεσης των διαφόρων διοικητικών λειτουργιών και διεπιχειρησιακών συνεργασιών για την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και τις εξατομικευμένες ανάγκες / επιθυμίες των πελατών.
Ο βασικός στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει επιστήμονες ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της ακαδημαϊκής έρευνας και της αγοράς, ώστε να αντιμετωπίζουν πολύπλοκα θέματα μάρκετινγκ και διοικητικών λειτουργιών και να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους, όπως διαμορφώνονται σε διαρκή βάση από τις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Η αγορά εργασίας ζητά σήμερα εξειδικευμένα στελέχη Μάρκετινγκ που θα ασχοληθούν κυρίως με τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τα προϊόντα, τις τιμές τους, την προβολή και διάθεσή τους στην αγορά. Οι απόφοιτοι του Τμήματος αναμένεται να απορροφηθούν σχετικά εύκολα από τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς, αφού θα πλεονεκτούν σε σχέση με αποφοίτους άλλων οικονομικών τμημάτων στους παρακάτω τομείς:
· Μάρκετινγκ
· Έρευνα Αγοράς
· Εταιρική Επικοινωνία
· Διαφήμιση
· Δημόσιες Σχέσεις
· Πωλήσεις
· Εξαγωγές
· Δίκτυα Διανομής
· Διοίκηση Παραγωγής
· Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
· Διοίκηση της Ποιότητας
· Προγραμματισμό Παραγωγής
· Διαχείριση Αποθεμάτων Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να απασχοληθούν επίσης, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων - ελεύθεροι επαγγελματίες ή ακόμα να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Τέλος θα έχουν τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο εξειδίκευσης σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος

Σύμφωνα με το υπ'αριθμόν 527/14-7-2006 έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο.


Διοίκηση του Τμήματος

 • Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - τηλ. 2310 891 585 - hajidim (at) uom.gr
 • Καραγιώργος Θεοφάνης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - τηλ. 2310 891 596 - - email: karagth (at) uom.gr
 • Σουμπενιώτης Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - τηλ. 2310 891 580 - email: subedim (at) uom.gr
 • Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Μποζίνης Αθανάσιος, Λέκτορας Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
 • Λαζαρίδης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - τηλ. 2310 891 697 - email: lazarid (at) uom.gr
 • Βασιλειάδης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- τηλ. 2310 891581-email:chris (at) uom.gr
 • Ζαπράνης Αχιλλέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής - τηλ. 2310 891 690 - email: zapranis (at) uom.gr
 • Μοσχίδης Οδυσσέας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών - τηλ. 23810 51 766 - email: fmos (at) uom.gr
 • Τσιότσου Ροδούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών - Τηλ.23810-51765 - email:rtsiotsou (at) uom.gr
 • Παπαθανασίου Ιάσωνας, Λέκτορας, Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών - τηλ. 23810 51 756 - email: jasonp (at) uom.gr
 • Κάτου Αναστασία, Λέκτορας Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών - τηλ. 23810-51769 - email: akatou (at) uom.gr


Συνεργάτες της γραμματείας:
ΔΟΪΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - τηλ. 23810 51754
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - τηλ. 23810 51181 φαξ 2381051182

Διεύθυνση: Αγ.Δημητρίου 49 - ΤΚ 58200 - Έδεσσα
Τα τελευταία νέα του τμήματος