Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  • Δίκαιο και Πληροφορική

  • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
    Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
    Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
    Τμήμα Οικονομικών Επιστημών    Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
    Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος


    Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων», κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθουρ 32 του ν.4485/17 (Α' 114) και βρισκόμαστε σε διαδικασία ολοκλήρωσης διεργασιών έναρξης του νέου κύκλου σπουδών.

    Θα ενημερώσουμε εκ νέου με νέα ανακοίνωση.

    Από τη Γραμματεία MBADS
    Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα    Τα τελευταία νέα του τμήματος


    04-07-2018  14:26 - Ανακοίνωση
    25-06-2018  14:38 - Ανακοίνωση
    17-05-2018  13:35 - Ανακοίνωση