ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  Όλα τα νέα και ανακοινώσεις του τμήματος
  Τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις του τμήματος

  TMHMA

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» ξεκινά την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Το Πρόγραμμα οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


  ΣΤΟΧΟΙ

  Οι στόχοι του ΠΜΣ στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» (MSc in Applied Economics) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:

  · Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

  · Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.

  · Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

  · Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

  · Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των οικονομικών πόρων.

  · Η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

  · Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

  · Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους από το Κράτος εξαρτώμενους οργανισμούς και υπηρεσίες.


  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  Το ΠΜΣ απονέμει τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» (MSc in Applied Economics) στις εξής κατευθύνσεις:

  · Α) Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά,

  · Β) Οικονομικά των Φυσικών Πόρων,

  · Γ) Γενική κατεύθυνση

  Δίνεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης διάρκειας 24 μήνών.  Τα τελευταία νέα του τμήματος