Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ξένες Γλώσσες

Επώνυμο - Όνομα E-mail Τηλέφωνο ιδιότητες
Donati Madeleinedonati στο uom.gr2310-891373 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. - Ξένη Γλώσσα
Vannini Simonasvannini@uom.gr στο uom.gr Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. - Ξένη Γλώσσα
Κανταρίδου Ζωήkantazoe στο uom.gr2310-891369 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. - Ξένη Γλώσσα
Καραγκεβρέκη Μερσίνηkarag στο uom.gr2310-891371 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. - Ξένη Γλώσσα
Κοκκίνου Ουρανίαkokkinou@uom.edu.gr στο uom.gr2310-891351 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. - Ξένη Γλώσσα
Μαχίλη Ιφιγένειαmahili στο uom.gr2310-891367 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. - Ξένη Γλώσσα
Παπαδοπούλου Ιριςirispd στο uom.gr2310-891379 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. - Ξένη Γλώσσα
Ριζούλη Θεόκλειαrezoul στο uom.gr2310-891368 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. - Ξένη Γλώσσα
Στεφάνου-Δηματάτη Πολυξένηstefanou στο uom.gr2310-891370 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. - Ξένη Γλώσσα
Τζαναβάρη Μυρσίνηmyrsini στο uom.gr2310-891372 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. - Ξένη Γλώσσα


Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργούν για τους φοιτητές του Α' Εξαμήνου επιπλέον των ωρών του ωρολογίου προγράμματος και απευθύνονται στους φοιτητές που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το επίπεδο του κανονικού μαθήματος. Τα κανονικά μαθήματα των Ξένων Γλωσσών είναι αναρτημένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε τμήματος.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Καθηγήτρια: Κανταρίδου Ζωή

Τετάρτη 8-9 γραφ. 203 - ΚΖ

Παρασκευή 5-6 γραφ. 203 - ΚΖ

2. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων + Τμήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής Καθηγήτρια: Ριζούλη Κλειώ

Τετάρτη 8-10 Αιθ. 9

3. Τμήμα Λογιστικής / Χρηματοοικονομικής Καθηγήτρια: Παπαδοπούλου Ίρις

Τρίτη 2-4 γραφ. 201 - ΚΖ

4. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Καθηγήτρια: Μαχίλη Ιφιγένεια

Προετοιμασία για IELTS

Παρασκευή 1-4 Αιθ. 2

Β. ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, ΔΕΣ, Λογιστικής / Χρηματοοικονομικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Παρασκευή 16.00-18.00 Αιθ. 15 Donati Madeleine


 
α) Αγγλική γλώσσα - The English Language Unit (ELU)

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών για την Αγγλική ως ξένη γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών τόσο στο ακαδημαϊκό περιβάλλον όπου βρίσκονται τώρα όσο και στο μετέπειτα επαγγελματικό τους περιβάλλον. Στα πρώτα δύο εξάμηνα δίνεται έμφαση στις ακαδημαϊκές ανάγκες των φοιτητών:

 • 1ο εξάμηνο, στην κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων και στην ανάπτυξη αντίστοιχου λεξιλογίου, και
 • 2ο εξάμηνο, στην παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Στο 3ο εξάμηνο γίνεται εξάσκηση της γλώσσας για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.
 • Στο 4ο εξάμηνο αναπτύσσονται τεχνικές προφορικής παρουσίασης στην ξένη γλώσσα οι οποίες αφορούν τον ακαδημαϊκό και τον επαγγελματικό τομέα.

1ο εξάμηνο: Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου και δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται είναι οικονομικά, γενικού ενδιαφέροντος και βιογραφίες μεγάλων οικονομολόγων. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιο του άμεσου περιβάλλοντος τους στα Αγγλικά, στον πανεπιστημιακό χώρο και την οικονομία/ ιστορία της Ελλάδας. Παράλληλα γίνεται αποσαφήνιση της εσωτερικής δομής των κειμένων με την εύρεση συνεκτικών δεσμών που συμβάλλουν στη συνοχή τους. Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

2ο εξάμηνο: Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού λόγου στην Αγγλική αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Το μάθημα της διδασκαλίας γραπτού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς συνδυάζει την κατανόηση κειμένων ποικίλων ειδών και θεματολογίας με την ανάλυση των χαρακτηριστικών του γραπτού λόγου και την παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου. Ανάμεσα στα τελευταία περιλαμβάνεται η περίληψη, η σύνταξη αναφοράς, η σύνθεση κειμένου δομής προβλήματος-επίλυσης, η επισκόπηση και αξιολόγηση επιχειρηματολογίας, κλπ. Στο μάθημα δίνεται έμφαση όχι μόνο στο τελικό έργο αλλά και στην διαδικασία παραγωγής του. Για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας διδάσκονται στρατηγικές κατάλληλες για τα συγκεκριμένα έργα καθώς και γενικότερες που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν μόνοι τους τη μάθηση τους. Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.

3ο εξάμηνο: Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς
Το μάθημα δίνει έμφαση στις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτεί ο επαγγελματικός χώρος. Περιλαμβάνει ποικιλία θεμάτων όπως Εταιρική Δομή, Διεθνές Μάνατζμεντ, το Λογιστήριο, Διαφήμιση, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τηλεργασία. Αναπτύσσει δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου όπως συγγραφή βιογραφικού σημειώματος, εταιρική ανακοίνωση τύπου, εμπορική αλληλογραφία (γράμμα παραπόνων, παραγγελίας, αναφορά προόδου εργασιών) εξάσκηση σε δημόσια συζήτηση, λήξη συνεντεύξεων και ανάλυση case studies. Επίσης εξασκεί τις γλωσσικές δομές που απαιτούνται για αυτές τις δεξιότητες. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές παραδίδουν ατομικές και ομαδικές εργασίες.

4ο εξάμηνο: Βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο
Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης όπως η σπουδαιότητα της, ο ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, ηθικά ζητήματα που προκύπτουν, και ο φόβος της ομιλίας σε κοινό. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο πρακτικά ζητήματα όπως η προετοιμασία της ομιλίας, η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, η διαμόρφωση προσχεδίου, ορθής εισαγωγής και επιλόγου. Ακόμη ασχολείται με στοιχεία της απόδοσης της ομιλίας όπως η γλώσσα του σώματος και η χρήση οπτικών και ηλεκτρονικών μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού, στην αναγνώριση των προσωπικών ικανοτήτων στον προφορικό λόγο και στην προφορική παρουσίαση του κάθε ομιλητή, στην εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών και κατάλληλη χρήση των τεχνικών μέσων.

5ο /6ο εξάμηνο: Επεξεργασία βιβλιογραφίας και σύνταξη ερευνητικής εργασίας
Τα Αγγλικά 5ου εξαμήνου που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (3ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΔΕΣ) είναι ένα μάθημα του οποίου η ύλη έχει κατά βάση μακροοικονομικό περιεχόμενο, και στόχο την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προετοιμασία και σύνταξη ερευνητικής εργασίας. Δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης κατά την οποία οι φοιτητές διαβάζουν 4 ακαδημαϊκά κείμενα 15 σελίδων και γράφουν την περίληψη/ αξιολόγηση τους. Πληροφορίες στο Compus.

Το αντικείμενο του 6ου Εξαμήνου (4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΔΕΣ), σχετίζεται περισσότερο με τη σύνταξη ερευνητικής εργασίας, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να αποφεύγουν τα λόγια του πρωτότυπου και να τηρούν τους διεθνείς κανόνες σχετικά με τη λογοκλοπή. Δίνεται η δυνατότητα συνεχούς αξιολόγησης κατά την οποία οι φοιτητές ετοιμάζουν μια ερευνητική εργασία 10- 12 σελίδων ακλουθώντας σταδιακά βήματα. Πληροφορίες στο Compus.

Διδακτικό Προσωπικό:

Κανταρίδου Ζωή
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (1985).
Μ.Α. στη Γλωσσολογία, University of Leeds, UK (1987)
Διδακτορικό στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ (2004).

Καραγκεβρέκη Μερσίνη
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1983).
M.A. στη Γλωσσολογία, University of Leeds, UK (1986)
Διδακτορικό στη Γλωσσολογία, University of Leeds, UK (1992)

Μαχίλη Ιφιγένεια
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας , Α.Π.Θ. (1988).
Μ.Α. στη Διδασκαλία των Αγγλικών ως Δεύτερη Γλώσσα, Sacramento State University of California (1990).

Παπαδοπούλου Ίρις
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (1988).
M.A. στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, University of Essex, UK (1990).
Διδακτορικό στη Γλωσσολογία, University of Essex, UK (1994).

Ριζούλη Κλειώ
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (1987).
M.A. in English, Kent State University, U.S.(1989).
Διδακτορικό στη Γνωστική Ψυχολογία με Εφαρμογή στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2013)

Στεφάνου Πολυξένη
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (1981)
M.A. στη Γλωσσολογία για τη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, University of Lancaster, UK (1991)


β) Γερμανική γλώσσα
Η γερμανική γλώσσα αποτελεί μία από τις επιλογές που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι φοιτητές μας για το υποχρεωτικό μάθημα "ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ". Διδάσκεται σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εκτός από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, εφόσον επιλεγεί και είναι υποχρεωτική για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα. Για το Οικονομικό Τμήμα, εφόσον επιλεγεί, είναι υποχρεωτική για τα έξι (6) εξάμηνα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων και Οικονομικής ορολογίας. Οι φοιτητές ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων στη γερμανική γλώσσα τάσσονται σε ένα από τα τρία τμήματα.

Το μέλος Ε.Ε.Π. γερμανικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωσήφ
Πτυχ. Γερμανικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. (1968).

Η Γαλλική γλώσσα αποτελεί μια από τις επιλογές που έχουν οι φοιτητές μας για το υποχρεωτικό μάθημα «Ξένη Γλώσσα». Διδάσκεται σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εκτός από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Το μάθημα της γαλλικής γλώσσας, εφόσον επιλεγεί, είναι υποχρεωτικό για τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σε όλα τα τμήματα, εκτός από το Οικονομικό Τμήμα, όπου είναι υποχρεωτικό για τα έξι εξάμηνα.

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στην εκμάθηση, βελτίωση και τελειοποίηση της γαλλικής γλώσσας και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των φοιτητών του κάθε τμήματος.

Η διάρθρωση του μαθήματος είναι η εξής:

ΓΑΛΛΙΚΑ Ι ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Παραγωγή από τον διδάσκοντα ευέλικτου διδακτικού υλικού, προσαρμοσμένου στις γενικές ανάγκες του φοιτητή.
 • Οργάνωση του μαθήματος σε θεματικές ενότητες (περιστάσεις της καθημερινής ζωής και της επαγγελματικής δραστηριότητας).
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου (corpus scritè και corpus oral).
 • Αφομοίωση βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).


ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Παραγωγή από τον διδάσκοντα ευέλικτου διδακτικού υλικού, προσαρμοσμένου στις ειδικές ανάγκες του φοιτητή.
 • Οργάνωση του μαθήματος σε θεματικές ενότητες (επεξεργασία διαφόρων κειμένων γραπτά και προφορικά σε γαλλικά για ειδικούς σκοπούς).
 • Επεξεργασία πιο περίπλοκων γραμματικών φαινομένων.
 • Ορολογία.


ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


Στο τρίτο εξάμηνο η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών. Το μάθημαπαρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και τις δεξιότητεςκαι στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Αναπτύσσει δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου. Επίσης, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση τωνβασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).


ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


Στο τέταρτο εξάμηνο η διδασκαλία αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γιατην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκόπεριβάλλον. Το μάθημα δίνει έμφαση στην εξοικείωση των φοιτητών με το λεξιλόγιοτου επαγγελματικού περιβάλλοντος. Καλούνται οι φοιτητές να παράγουνσυγκεκριμένα είδη γραπτού λόγου που βασίζονται στα συγκεκριμένα κείμενα.Η διδασκαλία προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς είναι μάθημα πουαναπτύσσει τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγήπροφορικού λόγου. Επίσης, τελειοποιεί την εκμάθηση των κανόνων γραμματικής(δομή της γλώσσας).


ΓΑΛΛΙΚΑ V & ΓΑΛΛΙΚΑ VI ΠΕΜΠΤΟ & EKTO ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Επεξεργασία διαφόρων κειμένων (γραπτά και προφορικά) σε γαλλικά για ειδικούς σκοπούς (F.O.S).
 • Ορολογία.
 • Παρουσίαση εργασίας (exposè).


Εκτός από την υποχρεωτική, για τα παραπάνω τμήματα, εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πρόσθετα μαθήματα για αρχάριους.

Η βιβλιοθήκη μας έχει στην διάθεση του φοιτητή δίγλωσσα και μονόγλωσσα, γενικά και ειδικά λεξικά, εξειδικευμένα εγχειρίδια και επιστημονικά περιοδικά.

Τα μέλη Ε.Ε.Π. γαλλικής γλώσσας του Παν. Μακεδονίας είναι :

Τζαναβάρη Μυρσίνη
Πτυχίο γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, Α.Π.Θ. 1983
Μεταπτυχιακές σπουδές στη γαλλική λογοτεχνία, Α.Π.Θ. 1985
Διδακτορικό στις Επιστήμες της γλώσσας, UNIVERSITE DE BESANCON, FR (2008)

Donati Madeleine
Πτυχίο Γαλλικής και Ελληνικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,1983.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδακτική των Ζωντανών Γλωσσών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,1993.Δεν υπάρχουν πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις (τελευταία εβδομάδα)