Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Δημήτριος  Παπαναστασίου
| Βιογραφικό |
Παπαναστασίου Δημήτριος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Στατιστική- Ανάλυση Χρονικών Σειρών"
 • e-mail: papanast (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ3, 321
 • Τηλέφωνο: 2310-891878
 • Φάξ: 2310-891715


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1974).
 • M.Sc. in Operations Research, Aston University, U.K., (1977).
 • Ph.D. in Statistics, Birkbeck, London, University, U.K., (1989).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Μεθοδολογία ‘Ερευνας (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I (ΠΛ0104) (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΠΛ0202) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 7. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (ΠΛ0720) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (ΠΛ0614) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο