Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Μάνος  Ρουμελιώτης
| Βιογραφικό |
Ρουμελιώτης Μάνος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Συστημάτων"
 • e-mail: manos (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ, 325
 • Τηλέφωνο: 2310-891894


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, (1981).
 • Μ.Sc. in Computer Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech.) Blacksburg, VA, USA, (1983).
 • Ph.D. in Computer Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech), Blacksburg, VA, USA, (1986).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ (ΠΛ0304-1) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΛ0404) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΛ0404) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 7. ΤEXNIKEΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (ΠΛ0614) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο