Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ανδρέας  Ανδρονικίδης
| Βιογραφικό |
Ανδρονικίδης Ανδρέας
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
 • e-mail: a.andronikidis (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 308
 • Τηλέφωνο: 2310-891584
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • ΜΒΑ, University of Sheffield
 • PhD, University of Sheffield.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Συμπεριφορά Καταναλωτή και Διεθνές Μάρκετινγκ, παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά (Consumer Ethnocentricity).
Ψυχολογία Καταναλωτή και συγκεκριμένα στον τομέα της Αυτοεικόνας (Self-Image).  Εξέταση των ενδιαμέσων (moderator) ή εξαρτημένων μεταβλητών που επηρεάζουν την ενεργοποίηση των διαφόρων τύπων αυτοεικόνας.  Οι συνέπειες όσον αφορά την διαμόρφωση του επικοινωνιακού μείγματος
Στρατηγική Μάρκετινγκ και Επικοινωνιακή πολιτική. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική διαμόρφωση της εικόνας της επιχείρησης και των επιμέρους προϊόντων/υπηρεσιών. Έλεγχος αποτελεσμάτων με χρήση μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για παράδειγμα τραπεζικών προϊόντων (Marketing Financial Services).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 7. ΑΡΧΕΣ MAPKETINΓK (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 8. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 9. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 10. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ(OMAΔIKH EPΓAΣIA) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο