Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Σταύρος  Τσόπογλου
| Βιογραφικό |
Τσόπογλου Σταύρος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Οικονομική των Επιχειρήσεων-Παραγωγικότητα
 • e-mail: tsopstav (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 421
 • Τηλέφωνο: 2310-891889
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • B.A. in Business Economics, Ohio University, U.S.A., (1973).
 • MBA in General Business, York University, CA, (1975).
 • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1991).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Συστήματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Διοίκησης (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΛ0502) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 4. ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ (ΠΛ0608) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο