Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Βασιλική  Μάνθου
| Βιογραφικό |
Μάνθου Βασιλική
 • Θέση:  Καθηγήτρια
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στο Μάνατζμεντ των Αποθεμάτων
 • e-mail: manthou (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ, 232
 • Τηλέφωνο: 2310-891893
 • Φάξ: 2310-891804


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • B.Sc. in Management and Administration, Louisiana State University, U.S.A, (1976).
 • Διδάκτωρ Τμήματος. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1991).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ανάλυση, σχεδίαση και στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων και αποθηκών.
Εικονικές επιχειρήσεις.
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management).
Πληροφοριακά συστήματα logistics.
Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείου.
Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP Enterprise Resource Planning).
Bar-codes.
Ηλεκτρονικό εμπόριο.
Αυτοματισμός γραφείου.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων/Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΛ0113) (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. Ηλεκτρονικό/Κινητό-Εμπόριο Επιχειρείν (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο