Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Αθανάσιος  Μανιτσάρης
| Βιογραφικό |
Μανιτσάρης Αθανάσιος
  • Θέση:  Καθηγητής
  • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  • Γνωστικό αντικείμενο: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστημάτων Πολυμέσων-Εφαρμοσμένη Στατιστική
  • e-mail: manits (at) uom.gr
  • Γραφείο: ΓΔ5, 520
  • Τηλέφωνο: 2310-891898


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1975).
  • DEA Mathematiques Statistiques, Univ. de Paris VI, (1977).
  • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1992).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα