Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Μαρία  Σατρατζέμη
| Βιογραφικό |
Σατρατζέμη Μαρία
 • Θέση:  Καθηγήτρια
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων (με έμφαση σε προβλήματα Χωροθέτησης)"
 • e-mail: maya (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ5, 524
 • Τηλέφωνο: 2310-891897
 • Φάξ: 2310-891290


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος. Μαθηματικών, Α.Π.Θ., (1980).
 • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1991).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Αλγόριθμοι
Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων
Εκπαιδευτική τεχνολογία
Τεχνικές και Περιβάλλοντα προγραμματισμού
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΠΛ0106-3) (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΛ0201) (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (ΠΛ0509-2) (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΛ0726) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 6. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο