Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Αθανάσιος  Βαζακίδης
| Βιογραφικό |
Βαζακίδης Αθανάσιος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων Κοστολόγησης-Χρηματοοικονομικά
 • e-mail: vasak (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ2, 226
 • Τηλέφωνο: 2310-891863


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1977).
 • Διδάκτωρ τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1998).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΛ0502-1) (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. Συστήματα Λογιστικής Κόστους (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 5. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΛ0803) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΛ0510) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 7. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΛ0803) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΛ0620) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) (ΠΛ0824) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο