Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Χρήστος  Γεωργιάδης
| Βιογραφικό |
Γεωργιάδης Χρήστος
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου"
 • e-mail: geor (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ3, 332
 • Τηλέφωνο: 2310-891869


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Α.Π.Θ. (1987)
 • Μεταπτυχιακό σε Εφαρμογές Πληροφορικής (υποτροφία), Universita’ di Pisa, Italy. (1989)
 • Διδάκτωρ Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (2002)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Διαδικτυακές Υπηρεσίες & Συναλλαγές.
Κινητό Εμπόριο.
Διαδικτυακές Βάσεις Δεδομένων Πολυμέσων.
Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Περιβάλλοντα Συνεργασίας.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Υπηρεσιών Ιστού (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΛ0521) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 3. ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΠΛ0724) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΛ0816) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (ΠΛ0729) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο