Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Γεώργιος  Στεφανίδης
| Βιογραφικό |
Στεφανίδης Γεώργιος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • e-mail: steph (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ3, 326
 • Τηλέφωνο: 2310-891872
 • Φάξ: 2310-891877


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (1974),
 • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1999).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Εφαρμογές μαθηματικού προγραμματισμού
Επιστημονικοί υπολογισμοί
Λογική – Συστήματα συλλογισμών
Κρυπτογραφία – Ασφάλεια
Λογισμικό ειδικών εφαρμογών
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I (ΠΛ0111) (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Κρυπτογραφία (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΛ0108-3) (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΠΛ0618) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΛ0829) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο