Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Δημήτριος  Χρήστου - Βαρσακέλης
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • e-mail: dcv (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ, 432
 • Τηλέφωνο: 2310-891721
 • Φάξ: 2310- 891290


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • B.S. Electrical Engineering and Computer Science, University of California Berkeley, U.S.A. (1992)
 • M.Sc. Electrical Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute, U.S.A. (1994)
 • M.Sc. Applied Mathematics, Harvard University, U.S.A. (1997)
 • Ph. D. Engineering Sciences, Harvard University, U.S.A. (1999)
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Βελτιστοποίηση (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II (ΠΛ0112) (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΛ0805-1) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΠΛ0814-1) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο