Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Βασίλειος  Αλετράς
| Βιογραφικό |
Αλετράς Βασίλειος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: «Μάνατζμεντ και Οικονομικά της Υγείας»
 • e-mail: valetras (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 410
 • Τηλέφωνο: 2310-891505


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (1991)
 • M.A. (Distinction) in Financial and Business Economics, University of Essex, U.K., (1994)
 • M.Sc. in Health Economics, University of York, UK. (1996)
 • Δρ. Τμήματος Ιατρικής (με γνωστικό αντικείμενο Οικονομικών της Υγείας), Α.Π.Θ. (1997)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων
Αποδοτικότητα μονάδων υγείας
Ικανοποίηση χρηστών υπηρεσιών υγείας
Ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την κατάσταση υγείας
Οικονομική αξιολόγηση ιατρικών πράξεων και προγραμμάτων υγείας
Ικανοποίηση εργαζομένων μονάδων υγείας
Εφαρμογή πινάκων ισορροπημένης στοχοθεσίας στην Υγεία
Συστήματα αξιολόγησης μονάδων υγείας
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ(OMAΔIKH EPΓAΣIA) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο