Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Γεώργιος  Ευαγγελίδης
| Βιογραφικό |
Ευαγγελίδης Γεώργιος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Βάσεις Δεδομένων"
 • e-mail: gevan (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ2, 228
 • Τηλέφωνο: 2310-891844


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Α.Π.Θ, (1987).
 • M.Sc. in Computer Science, Northeastern University Boston, U.S.A, (1990).
 • Ph.D. in Computer Science, Northeastern University, Boston, U.S.A, (1994).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Θέματα Τεχνολογίας Βάσεων Δεδομένων (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Βάσεις Δεδομένων (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I (ΠΛ0501-1) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ II (ΠΛ0601) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΛ0823) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο