ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Δέσποινα  Αναγνωστοπούλου
| Βιογραφικό |
Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
 • Θέση:  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Εδρα Jean Monnet 'Νέες διαστάσεις στις Ευρωπαϊκές νομικές σπουδές'
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτικές και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • e-mail: danag (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 321β
 • Τηλέφωνο: 2310-891442
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής, ΑΠΘ.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών.
 • Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θεσμοί και πολιτικές)
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας  και δικαιοσύνης
Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (ΠΟΕ)
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο κατά των Διακρίσεων
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Δικαιώματα του Παιδιού (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Ευρωπαϊκή Δικαιϊκή Τάξη (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. Πολιτικές κατά των Διακρίσεων στην Ευρώπη (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. Πολιτικές κατα των Διακρίσεων στην Ευρώπη (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 7. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε. Ε. Ι: ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ (μάθημα έδρας Jean Monnet) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 8. ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 9. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε. Ε. ΙΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (μάθημα έδρας Jean Monnet) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο