Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Αντώνιος  Σταυρόπουλος
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα Χρηματοοικονομικής - φορολογικής λογιστικής
 • e-mail: stavrop (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 227
 • Τηλέφωνο: 2310-891862


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  Πτυχίο τμ. Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ. (1980).
  Διδάκτωρ τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2002).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Συστήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΛ0502-1) (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΛ0803) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΛ0510) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 5. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΛ0803) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΛ0620) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) (ΠΛ0824) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο