Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Χρήστος  Παρασκευόπουλος
| Βιογραφικό |
Παρασκευόπουλος Χρήστος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη και Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική
 • e-mail: chrp (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 234Γ
 • Τηλέφωνο: 2310-891419


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης, ΠΑΣΠΕ (1981)
 • Μεταπτυχιακό Προδιδακτορικό Δίπλωμα, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ), Παντείου Πανεπιστημίου (1984)
 • MSc in European Studies, London School of Economics and Political Science (LSE), UK (1994)
 • PhD in Political Science (Government), London School of Economics and Political Science (LSE), UK (1999)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική
Μετάβαση στην Δημοκρατία στις χώρες της Κεντρικής- Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων
Κοινωνικό Κεφάλαιο και Δημόσια Πολιτική
Θεσμοί και Θεσμική Μεταβολή
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. GOVERNANCE, INSTITUTIONS AND CORRUPTION IN SE. EUROPE AND THE BALKANS (Erasmus Course) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο