Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Φώτιος  Σιώκης
| Βιογραφικό |
Σιώκης Φώτιος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Μακροοικονομική πολιτική με έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη
 • e-mail: fsiokis (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 200
 • Τηλέφωνο: 2310-891459


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  Ph.D. in Economics, Graduate Center, City University of New York (1995)
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 3. ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο