ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Φωτεινή  Μπέλλου
| Βιογραφικό |
Μπέλλου Φωτεινή
 • Θέση:  Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Σχέσεις
 • e-mail: fbellou@uom.edu.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: Κτίριο ΚΖ, 3ος όροφος, γραφείο 332Α
 • Τηλέφωνο: 2310-891479
 • Φάξ: 2310-891331
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων, Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, Νομική Σχολή, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (1990)
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές Masters (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις, Graduate School of Politics and International Relations, University of Kent at Canterbury, UK. (1994)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις, Department of War Studies, School of Social Sciences & Public Policy, King' s College London, UK (2000)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων
 • Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
 • Επίλυση Διεθνών Διενέξεων και Διαχείριση κρίσεων
 • Σύγχρονη Διεθνή Στρατηγική
 • Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Διατλαντικές Σχέσεις καθώς και Θέματα Ασφάλειας και Ανοικοδόμησης στην Νοτιο-ανατολική Ευρώπη.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. Εξωτερική Πολιτική και Αμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. Εξωτερική Πολιτική και άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 10. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 11. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   Πρώην 'Διαχείριση Διεθνών Κρίσεων' - διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα