ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Ιωάννης  Κωνσταντινίδης
| Βιογραφικό |
Κωνσταντινίδης Ιωάννης
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτική Συμπεριφορά και Μεθοδολογία Πολιτικής Έρευνας
 • e-mail: icons (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 323
 • Τηλέφωνο: 2310-891495
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1997)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ΜΑ) στις Ποσοτικές Μεθόδους στην Πολιτική Επιστήμη, University of Essex, Μ. Βρετανία (1999)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Πολιτική Επιστήμη, University of Essex, Μ. Βρετανία (2002)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Εκλογική Συμπεριφορά
 • Κομματικά Συστήματα & Εκλογές στη Δυτική Ευρώπη
 • Κομματικό Σύστημα & Εκλογές στην Ελλάδα
 • Πολιτική Επικοινωνία
 • Κοινή Γνώμη & Δημοσκοπήσεις
 • Σχεδιασμός Ερωτηματολογίων
 • Συνεντεύξεις και Focus Groups
 • Ανάλυση Κειμένου
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 
Άλλες Δραστηριότητες
• Μέλος Κύριας Ερευνητικής Ομάδας του έργου 'Parliamentary Democracy in Europe (PADEMIA)' το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του EU Lifelong Learning Programme (συνολικής διάρκειας 36 μηνών, 2013-2016)
• Συντονιστής του έργου 'Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστήματος Εμπειρικής Καταγραφής του Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα' το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠ 'Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση': Θαλής - Ενίσχυση της Διεπιστημονικής και Διιδρυματικής Έρευνας και Καινοτομίας (συνολικής διάρκειας 48 μηνών, 2011-2015)
• Μέλος Κύριας Ερευνητικής Ομάδας του έργου 'Μεθοδολογικές Επεκτάσεις στην Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων και Εφαρμογές στην Αξιολόγηση των Ελληνικών ΑΕΙ' το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠ 'Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση': Θαλής - Ενίσχυση της Διεπιστημονικής και Διιδρυματικής Έρευνας και Καινοτομίας (συνολικής διάρκειας 36 μηνών, 2012-2015)
• Μέλος Κύριας Ερευνητικής Ομάδας του έργου ' Σκιώδης Οικονομία στην Ελλάδα: Αιτίες, Συνέπειες και Προτάσεις' το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠ 'Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση': Θαλής - Ενίσχυση της Διεπιστημονικής και Διιδρυματικής Έρευνας και Καινοτομίας (συνολικής διάρκειας 36 μηνών, 2012-2015)
• Συντονιστής του έργου 'Συλλογή ποιοτικών δεδομένων για τη ριζοσπαστική (μη συμβατική) πολιτική συμπεριφορά στην Ελλάδα' το οποίο χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (συνολικής διάρκειας 3 μηνών, 2013-2014)
• Συντονιστής έργων βασικής έρευνας χρηματοδοτούμενων από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
• Επιστημονικά υπεύθυνος έργων υλοποίησης ερευνών κοινής γνώμης που εκτελούνται από τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
• Συντονιστής του Δικτύου Μελέτης των Εκλογών, της Κοινής Γνώμης και των Κομμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (2012-σήμερα)