Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Χρήστος  Νεγκάκης
| Βιογραφικό |
Νεγκάκης Χρήστος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • e-mail: negakis (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 322
 • Τηλέφωνο: 2310-891632


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ. (1987)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Οικονομικά, Α.Π.Θ. (1992)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική, Α.Π.Θ. (1992)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
 • Ελεγκτική - Εσωτερικός Έλεγχος
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 8. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ι (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 9. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 10. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 11. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 12. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 13. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΙ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 14. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 15. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΙ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 17. ACCOUNTING FOR BUSINESS (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 18. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 19. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 20. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 21. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 22. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 
Άλλες Δραστηριότητες
 • Σεπτέμβριος 2015-σήμερα: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Μάθημα: Θέματα Ελεγκτικής - Λογιστικής.