Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Κωνσταντίνος  Βελέντζας
| Βιογραφικό |
Βελέντζας Κωνσταντίνος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Εφηρμοσμένη Μικροοικονομία"
 • e-mail: vele (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 406
 • Τηλέφωνο: 2310-891783
 • Φάξ: 2310-844536
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Oικονομικών, A.B.Σ.Θ., (1978).
 • M.A. in Economics, Florida Atlantic University, U.S.A., (1984).
 • Σπουδές Ph.D., Iowa State University,U.S.A., (1984-1986).
 • Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Α.Β.Σ.Θ.,(1988).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ανάλυση ζήτησης διαφόρων αγαθών.
Θέματα κόστους και παραγωγής.
Παραγωγικότητα.
Τεχνολογικές αλλαγές.
Οικονομικά της ευημερίας.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο