Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Πέτρος  Βούβαρης
| Βιογραφικό |
Βούβαρης Πέτρος
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
 • Γνωστικό αντικείμενο: Μορφολογία και ανάλυση της μουσικής
 • e-mail: vouvaris (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 303
 • Τηλέφωνο: 2310-891729


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Διδακτορικό δίπλωμα στην εκτέλεση και παιδαγωγική του πιάνου με δευτερεύον γνωστικό πεδίο τη θεωρία της μουσικής, University of Wisconsin-Madison, ΗΠΑ (2004).
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εκτέλεση του Πιάνου, University of North Carolina- Greensboro, ΗΠΑ (2001).
 • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1998).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Πρώιμος μουσικός μοντερνισμός
 • Νίκος Σκαλκώτας
 • Θεωρία ατονικής μουσικής
 • Σενκεριανή ανάλυση
 • Ανάλυση και ερμηνευτική της μουσικής
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΑΡΜΟΝΙΑ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ I (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ I (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 5. ΑΡΜΟΝΙΑ II (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΙI (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 9. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΝΚΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 10. ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 12. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ Ι (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 13. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ II (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 14. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ ΙI (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο