Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Δημήτρης  Ιωαννίδης
| Βιογραφικό |
Ιωαννίδης Δημήτρης
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Στατιστική για Οικονομολόγους
 • e-mail: dimioan (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ4, 408
 • Τηλέφωνο: 2310-891785
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.,(1978)
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στη Στατιστική, Πανεπιστήμιο Goettingen και Freiburg Γερμανίας (1978-80)
 • Διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1988)
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο