ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Σπυρίδων  Λίτσας
| Βιογραφικό |
Λίτσας Σπυρίδων
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων
 • e-mail: litsas@uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 423, 4ος όροφος
 • Τηλέφωνο: 2310-891496
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, University of Central Lancashire, UK (1997).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις, University of Durham, UK (2001).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Θεωρία Πολέμου
Θεωρία Υψηλής Στρατηγικής
Θεωρία Σύναψης Συμμαχιών
Ηγεμονία - Παγκοσμιοποίησης & Έθνος - Κράτος
Ισλάμ και Ισλαμιστικός Παράγοντας
Τουρκία: Εξωτερική Πολιτική & Κοινωνία
Θρησκεία & Διεθνής Πολιτική
Κυπριακό Ζήτημα
Μέση Ανατολή
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Θεωρία Πολέμου (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. Διεθνείς Σχέσεις και πολιτική επικοινωνία στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΙ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 6. ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 7. THE UNITED STATES OF AMERICA GRAND STRATEGY IN THE 21ST CENTURY (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 8. ΤΟΥΡΚΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (TURKEY: SOCIETY, ECONOMY AND POLITICAL SYSTEM - διδάσκεται στα αγγλικά) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο