Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Παναγιώτης  Φουληράς
| Βιογραφικό |
Φουληράς Παναγιώτης
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • e-mail: pfoul (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ2, 230
 • Τηλέφωνο: 2310-891843


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ. (1987).
 • M.Sc. in Advanced Methods in Computer Science, QMW, U. of London, U.K. (1990)
 • Ph.D. in Computer Science, QMW, U. of London, U.K. (1994)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Πρωτόκολλα και Τεχνικές Media Streaming
Πρωτόκολλα Δρομολογήσεως
Κινητά Δίκτυα Υπολογιστών
Δικτυακός Προγραμματισμός και Εφαρμογές
Ανάπτυξη και Αποδοτικότητα Δικτύων και Παρόχων
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Δίκτυα και Ασφάλεια Δεδομένων (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Προχωρημένα Θέματα Δικτύων H/Y (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΛ0503-2) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ (ΠΛ0605) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΠΛ0610-2) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο