Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Κωνσταντίνος  Καρφάκης
| Βιογραφικό |
Καρφάκης Κωνσταντίνος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις"
 • e-mail: ckarf (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 411
 • Τηλέφωνο: 2310-891710
 • Φάξ: 2310-891709
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ (1981)
 • ΜΑ in Economics, University of Essex (1984)
 • PhD in Economics, University of Essex (1988)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Εφαρμοσμένη Διεθνή Χρηματοδότηση (ανάλυση συναλλαγματικών ισοτιμιών και κρίσεων, διεθνείς συνθήκες ισοδυναμιών, διεθνές νομισματικό σύστημα)
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο