Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Εμμανουήλ  Στειακάκης
| Βιογραφικό |
Στειακάκης Εμμανουήλ
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Ψηφιακή Οικονομική
 • e-mail: stiakakis (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ, 328
 • Τηλέφωνο: 2310-891643


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ., (1989)
 • M.Sc. in Manufacturing Systems Engineering, Cranfield University, U.K., (1992)
 • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2004)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μέτρηση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας στη νέα οικονομία.
Διερεύνηση του ψηφιακού χάσματος.
Επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο περιβάλλον.
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική δημοκρατία.
Αξιολόγηση ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Νέες τεχνολογίες και συστήματα παραγωγής.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Ψηφιακή Οικονομική (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΠΛ0316) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΤ2301) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΛ0611-3) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 6. ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΠΛ0724) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΛ0416) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο