Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συμεών  Παπαδόπουλος
| Βιογραφικό |
Παπαδόπουλος Συμεών
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομική - Τραπεζική
 • e-mail: spapado (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 222, 2ος όροφος
 • Τηλέφωνο: 2310-891665


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (1987)
 • M.A Economics) από το Concordia University, Montreal, Canada (1989)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Οικονομικές Επιστήμες (Ph.D με Economics) από το University of Wales, (Bangor), U.K (1996)
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 9. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 10. ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 11. ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 13. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 14. CORPORATE FINANCE (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 15. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 16. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο