Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Θεόδωρος  Παναγιωτίδης
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομετρία
 • e-mail: tpanag (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ, 207
 • Τηλέφωνο: 2310-891736
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1997)
 • M.A. in Economics and Finance, University of Sheffield(1998)
 • Ph.D. in Economics, University of Sheffield (2003).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Time Series Econometrics
Financial Econometrics
Macroeconometrics
Applied Economics
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 2. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο