Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Σωκράτης  Σινόπουλος
| Βιογραφικό |
Σινόπουλος Σωκράτης
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
 • Γνωστικό αντικείμενο: Ερμηνεία και Εκτέλεση της Μουσικής της Μικράς Ασίας
 • e-mail: sinopoul (at) uom.gr
 • Γραφείο: Β’ Υπόγειο, Πάρκινγκ
 • Τηλέφωνο: 2310-891850


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Η ερμηνεία των μουσικών παραδόσεων της Μικράς Ασίας (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Καππαδοκία, Πόντος) και οι αλληλεπιδράσεις με τις μουσικές παραδόσεις του Ελληνικού χώρου και γειτονικών χωρών.
Το τροπικό μουσικό σύστημα της λόγιας μουσικής της Κωνσταντινούπολης
Η σύγχρονη τροπική μουσική δημιουργία
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΛΥΡΑ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. Κ.Α.ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΛΥΡΑ ΙΙ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. Κ.Α. ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ι (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. Κ.Α.ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 8. ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 9. ΛΥΡΑ ΙΙΙ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 10. Κ.Α.ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 11. ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IV (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 12. ΛΥΡΑ ΙV (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 13. Κ.Α. ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΙ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 14. Κ.Α.ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙV (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 15. ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ V (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 16. ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ I (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 17. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΟΗΣ/ΣΩΜΑΤΟΣ III (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 18. ΛΥΡΑ V (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 19. Κ.Α.ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ V (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 20. ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VI (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 21. ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 22. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΟΗΣ/ΣΩΜΑΤΟΣ IV (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 23. ΛΥΡΑ VΙ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 24. Κ.Α.ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VI (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 25. ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VII (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 26. ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ III (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 27. ΛΥΡΑ VΙI (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 28. Κ.Α. ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΙΙ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 29. Κ.Α.ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VII (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 30. ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIII (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 31. ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IV (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 32. ΛΥΡΑ VΙII (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 33. Κ.Α.ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIII (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 34. ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ I (Προπτυχιακό)   εαρινά εξάμηνα   
 35. ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ II (Προπτυχιακό)   εαρινά εξάμηνα   
 36. ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ III (Προπτυχιακό)   εαρινά εξάμηνα   
 37. ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ IV (Προπτυχιακό)   εαρινά εξάμηνα