ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Κωνσταντίνος  Ζαφειρόπουλος
| Βιογραφικό |
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στις Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες
 • e-mail: kz (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 321
 • Τηλέφωνο: 2310-891487
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1987)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Ποσοτικές Μεθόδους, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μέθοδοι έρευνας
Τεχνικές έρευνας πεδίου
Δειγματοληψία και Δημοσκοπήσεις
Ανάλυση Δεδομένων
Εκλογική Γεωγραφία
Αξιολόγηση
Μελέτη και αξιολόγηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Μεθοδολογία και Τεχνικές Κοινωνικών Ερευνών  (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. Μέθοδος Έρευνας και Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών με χρήση Εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. Εφαρμοσμένη Στατιστική (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. Μεθοδολογία και Τεχνικές Κοινωνικών Ερευνών (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 8. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 9. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Ι (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 10. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο