Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ηλίας  Κατσίκας
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Πολιτική Οικονομία"
 • e-mail: katsikas (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ2, 206
 • Τηλέφωνο: 2310-891755
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.B.Σ.Θ., (1978).
 • M.Sc. in Economics, Birkbeck College - University οf London, U.K., (1983).
 • Δρ τμήματος Oικονομικών, A.B.Σ.Θ., (1989).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο