Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οδυσσέας  Μοσχίδης
| Βιογραφικό |
Μοσχίδης Οδυσσέας
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Στατιστική με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • e-mail: fmos (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 403
 • Τηλέφωνο: 2310-891592
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχιακές Σπουδές: Μαθηματικός ΑΠΘ
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές: Εφαρμοσμένη Στατιστική & Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Διδακτορικό: «Συμβολή στη μελέτη κλιμάκων αξιολόγησης με μεθόδους της πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων», Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Διερευνητική Πολυδιάστατη Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Κατηγορικά δεδομένα, Κλίμακες αξιολόγησης και Συγκριτική Αξιολόγηση με τη Διερευνητική Στατιστική
 • Aνάλυση πολυμεταβλητών δεδομένων Επιχειρήσεων
 •  
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ  (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
  5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ(OMAΔIKH EPΓAΣIA) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο