Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Αθανάσιος  Κουλακιώτης
| Βιογραφικό |
Κουλακιώτης Αθανάσιος
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • e-mail: akoulak (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 432
 • Τηλέφωνο: 2310-891457
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1997)
 • Μεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά, University of Wales (1998)
 • Διδακτορικό στις Οικονομετρικές μεθόδους των αγορών με έμφαση στις Χρηματαγορές και αγορές Συναλλάγματος, University of Wales (Φεβ.2003)
 • Μεταδιδακτορικό στις μεθόδους κερδών των επιχειρήσεων και των αγορών που εμπορεύονται, University of Lisbon and University of Wales (Απρ.2002-Μαρτ.2003)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Τα Οικονομετρικά των αγορών: Δεικτών, Swaps και Χαρτοφυλακίων πολυεθνικών επιχειρήσεων
Αποτελεσματικότητα Αγορών: Χρηματιστηριακών, Συναλλάγματος, Τραπεζικών και Χαρτοφυλακίων πολυεθνικών επιχειρήσεων
Μέθοδοι εκτίμησης ρίσκου κερδών των πολυεθνικών επιχειρήσεων
Διεθνείς Οικονομικά: Μέθοδοι και Σύγκριση διαφορετικών Οικονομικών προσεγγίσεων
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο