Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Ελένη  Καλλιμοπούλου
| Βιογραφικό |
Καλλιμοπούλου Ελένη
 • Θέση:  Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Εθνομουσικολογία με έμφαση στην Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική"
 • e-mail: elkallim@uom.edu.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ, 303
 • Τηλέφωνο: 2310-891769
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Research Associate [Ερευνητική  Συνεργάτιδα] (2007-2009) School of Oriental and African Studies (University of London),  Music Department
 • PhD στην Εθνομουσικολογία, School of Oriental and African Studies, University of London (2006)
 • MMus στην Εθνομουσικολογία, School of Oriental and African Studies, University of London (2001)
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μουσικές της Ελλάδας και της Μεσογείου. Μουσική επιτέλεση και εθνογραφία. Δημόσιο φολκλόρ και πολιτικές του πολιτισμού. Εθνικισμός, θρησκεία και τελετουργία. Προφορική ιστορία. Ηχητικός πολιτισμός και αστικός χώρος. Επιστημολογία και μεθοδολογία της έρευνας. Εφαρμοσμένη εθνομουσικολογία. Κριτική παιδαγωγική.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ) ΜΟΥΣΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ) ΜΟΥΣΙΚΗ ΙI (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 5. ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ I (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 6. ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 7. ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ III (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 8. ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IV (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 9. Ακουστικός πολιτισμός (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο
 10. Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας (Προπτυχιακό)    2ο εξάμηνο
 11. Ειδικά θέματα εθνομουσικολογίας (Μεταπτυχιακό)    2ο εξάμηνο
 12. Αρχές εθνομουσικολογικής έρευνας (Προπτυχιακό)    4ο εξάμηνο