Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ιάσων  Παπαθανασίου
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: Συστήματα στήριξης αποφάσεων με έμφαση στη Διοίκηση Λειτουργιών
 • e-mail: jasonp (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: κτίριο της ΟΔΕ, 203
 • Τηλέφωνο: 2310-891571


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
Έμπειρα συστήματα
Προβλήματα χωροθέτησης της βιομηχανίας
Επιχειρησιακή έρευνα
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων
Γραμμικός προγραμματισμός
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης-Εφαρμογές Συστημάτων Ποιότητας και Λήψης Αποφάσεων (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο