ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Καλλιόπη  Χαϊνογλου
| Βιογραφικό |
Χαϊνογλου Καλλιόπη
 • Θέση:  Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
 • e-mail: chainoglou (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 422
 • Τηλέφωνο: 2310-891614


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΣΣΕΧ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (2001)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (2002)
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (2006)
 • ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΧΑΓΗ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ (2007)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΟΛΤΟΝ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (2014)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ
 • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Δίκαιο Πολέμου (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 4. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 
Άλλες Δραστηριότητες
• Associate Fellow of the British Higher Education Academy
• Visiting Fellow, Center on Human Rights in Conflict, UEL
• Member of the European Association of Cultural Researchers