ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Δημήτριος  Σκιαδάς
| Βιογραφικό |
Σκιαδάς Δημήτριος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές
 • e-mail: dskiadas (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 328
 • Τηλέφωνο: 2310-891354
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997)
 • Μaster of Jurisprudence, University of Durham, UK (1998)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, University of Durham, UK (2001)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θεσμικό - Ουσιαστικό)
 • Δημοσιονομικά Θέματα - Δημόσιο Λογιστικό
  Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Διαρθρωτικές Δράσεις σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ
  Δημόσιο Δίκαιο - Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών
  Ευρωπαϊκή Πολιτική Aμυνας και Ασφάλειας
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. Νομικά και Δημοσιονομικά Θέματα της ΕΕ (Μάθημα Έδρας Jean Monnet) (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Ευρωπαϊκή Δικαιϊκή Τάξη (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. Διοίκηση Έργων (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 8. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 9. Διαχείριση Έργων (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 10. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 11. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 12. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 13. ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 15. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΡΑΣ JEAN MONNET) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο