Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ευθύμιος  Ταμπούρης
| Βιογραφικό |
Ταμπούρης Ευθύμιος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • e-mail: tambouris (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ, 421
 • Τηλέφωνο: 2310-891889


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • PhD από το Πανεπιστήμιο Brunel, Λονδίνο, Αγγλία
 • MSc από το Πανεπιστήμιο Brunel, Λονδίνο, Αγγλία
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (κατεύθυνση Πληροφορική) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΛ0113) (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΤ3501) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 5. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΤ4504) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΤ4301) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΔΤ4503) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 8. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο
 9. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο