Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ιωάννης  Νικολαΐδης
| Βιογραφικό |
Νικολαΐδης Ιωάννης
  • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  • Γνωστικό αντικείμενο: "Μεθοδολογίες και Τεχνολογίες Διοίκησης Παραγωγής"
  • e-mail: nikolai (at) uom.gr
  • Γραφείο: ΓΔ, 330
  • Τηλέφωνο: 2310-891809
  • Βιογραφικό


Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 11:00 με 13:00
 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Ph.D. - "Οικονομική σχεδίαση και συγκριτική ανάλυση μονόπλευρων δυναμικών διαγραμμάτων ελέγχου μέσης τιμής" - Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, (2001).
  • Δίπλωμα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, (1992).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα