Ιωάννης  Νικολαΐδης
Νικολαΐδης Ιωάννης
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Μεθοδολογίες και Τεχνολογίες Διοίκησης Παραγωγής"
 • e-mail: nikolai (at) uom.gr
 • Προσωπική ιστοσελίδα:
 • Γραφείο: ΓΔ, 330
 • Τηλέφωνο: 2310-891809
 • Βιογραφικό


Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 11:00 με 13:00
 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Ph.D. - "Οικονομική σχεδίαση και συγκριτική ανάλυση μονόπλευρων δυναμικών διαγραμμάτων ελέγχου μέσης τιμής" - Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, (2001).
 • Δίπλωμα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, (1992).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (ΔΤ2101) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΤ2301) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΤ3302) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 4. ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΤ4304) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΛ0416) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο