Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ροδούλα  Τσιότσου
| Βιογραφικό |
Τσιότσου Ροδούλα
 • Θέση:  Καθηγήτρια
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 • e-mail: rtsiotsou@uom.edu.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΗΘ2, 201
 • Τηλέφωνο: 2310 891576


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) (1996), Florida State University, Tallahassee, Florida. Ειδίκευση: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Αθλητισμού. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "The Giving to Athletics Model (GAM): An investigation of the factors that explain donations to intercollegiate athletics"
 • Master of Science in Sport Management (MSPE) (1993), Ohio University, Athens, Ohio.
 • Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (1991), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μάρκετινγκ υπηρεσιών (αθλητισμού, τουρισμού, πολιτισμού), Διαχείριση Μάρκας, Συμπεριφορά καταναλωτή, Προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών (διαφήμιση, χορηγίες), Μάρκετινγκ μη κερδοσκοπικών οργανισμών (δωρεές), Ε-μάρκετινγκ.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Διεθνές Μάρκετινγκ  (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ Τουριστικών Υπηρεσιών (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. Διαπολιτισμικό Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ  (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 7. ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 8. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 9. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 10. Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 11. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο