Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Σταύρος  Σουραβλάς
| Βιογραφικό |
Σουραβλάς Σταύρος
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Αναδιανομή δεδομένων σε υπολογιστικά συστήματα
 • e-mail: sourstav (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 425
 • Τηλέφωνο: 2310-891872


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1998)
 • Διδακτορικό Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας(2004)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Παράλληλοι Αλγόριθμοι
Προσομοίωση Ψηφιακών Συστημάτων
Cloud Computing
Grid Computing
Κατανεμημένα συστήματα
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΛ0101-2) (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ (ΠΛ0304-1) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΛ0404) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΛ0404) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 5. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΔΤ4602) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (ΜΤΠΧ)   2ο εξάμηνο